När Jag Går Min Väg

Tillbaka

Jag går balansgång på en tunn tråd som symboliserar mitt medvetande
Ramlar jag av nu är det slut på mitt existerande
Denna vibration är inte verklig så jag måste ifrågasätta det
Ifrågasätta jag allt jag analyserar mitt beteende
Ja minns allt jag gjort behöver nån en ursäkt
Vissa har sett min oro andra bara tyckt att det var fräckt
Familj och vänner hjälper när lampan är släckt

Om jag går min väg
Härifrån
Kommer kanske aldrig någonsin åter
Valet i varje korsning
Tar mig längre hemifrån
När jag går min väg
Härifrån
Strävar efter att komma åter
Söker i varje korsning
Vägarna som leder hem

Jag kommer alltid tillbaka men det tar tid
Tid i hemmet eller mera vårdtid
Har aldrig gillat dagtid jag lever nattetid
Nutid eller dåtid stridstid eller kärlekstid
Musik o kärleken till er är mitt allt
När jag fryser ger den mig mera varmt
När jag är varm ger den mig mera kallt

Om jag går min väg...

Orkar inte alltid ta mitt ansvar men jag borde göra det
När rent ljus blir till mörker är det enklare att förstöra det
Denna verkligheten är min egen det är se men inte röra det
Det är inte lätt att förklara jag väljer att framföra den
Quadropolär från pol till pol utan besvär
I en kaskad av vitt ljus o max vokabulär
Försöker fly från känslan den finns alltid kvar i mig här
Bipolär bli populär
Skaffa mig en framtid eller stanna kvar här
Miljoner möjligheter växer fram i en sfär
Kastar av mig oket försöker allt jag kan jag svär
Vad jag lärt mig är att livet i dessa pragmatiska stunder
Är att alla människor har heroiska tendenser
Men i detta ruset får jag inga nya chanser
Varje människa har nyanser

Om jag går min väg…